Teling The Project Story

“Educație pentru dezvoltarea abilităților în domeniile creativitate și producție de ambele părți ale Prutului, 2SOFT/1.1/187”

Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 prin intermediul instrumentului European de Vecinătate (ENI-CBC).

Incepând cu data de 14.10.2020 Fundaţia Solidaritate și Speranţă în calitate de aplicant, în parteneriat cu de Protopopiatul II Iași, Asociația Obstească „Soarta” din orasul Soroca, Republica Moldova și  Asociația Umanitară „FILANTROPIA CREȘTINĂ” de asemenea din Republica Moldova orașul Orhei, a demarat activitatile in cadrul proiectului cu titlul Educație pentru dezvoltarea abilităților în domeniile creativitate și producție de ambele părți ale Prutului, finanțat în cadrul Programului Operaţional Comun România-Republica Moldova ENI 2014-2020.

              Proiectul a avut la dispozitie o valoarea totală de 439,522.60 EUR.

Perioada de implementare a proiectului a fost initial de 12 de luni, aceasta fiind prelungită ulterior prin act additional cu incă 3 luni.

Obiectivul general al proiectului a fost acela de a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor din România și Republica Moldova, pe parcursul a 15 luni, prin investiții comune în educație pentru a atinge noi competențe într-o manieră inovatoare în raport cu specificitățile locale și prin facilitarea cooperării la la nivel local al elevilor, tinerilor, profesorilor și părților interesate.

Proiectul a avut si doua obiective specifice, primul dintre acestea fiind creșterea competențelor și abilităților  pe care le posedă elevii și tinerii din domeniile literar, muzical, croitorie, gătit, antreprenoriat, IT, sănătate, prin schimburi de expertiză și formări educaționale non-formale la nivel transfrontalier, pe parcursul a 12 luni cu baza investițiilor în dotări specifice.

Al doilea obiectiv specific al proiectului a fost creșterea competențelor  și abilităților deținute de profesori în domeniul motivației muncii și al managementului stresului profesional, al competențelor TIC și al educației non-formale, pe parcursul a 15 luni, prin schimburi de expertiză.

            Proiectul și-a propus și credem că a și reusit să contribuie la creșterea calității actului educațional și la creșterea competitivității. Prin implementarea proiectului, parteneriatul a avut ca si deziderat îmbunătățirea abilităților pedagogice ale comunicării profesor-elev-comunitate. De asemenea, proiectul a vizat creșterea prestigiului și îmbunătățirea imaginii școlii în comunitate. Pentru instituțiile de învățământ, comunitatea este foarte importantă, la fel și primirea unui feedback real, util și de calitate. Activitățile propuse au urmărit îmbunătățirea imaginii școlii în comunitate și răspunderea comunității în fața problemelor școlii. Un alt aspect ce s-a urmărit a fost participarea școlilor la proiect, contribuind astfel la creșterea prestigiului activității educaționale la toate nivelurile educației.

Activiățile proiectului au presupus implementarea unui numar de 7 incubatoare in Romania si 7 incubatoare in Republica Moldova, astfel:

Fundația Solidaritate și Speranță a implementat urmatoarele incubatoare:

Incubatorul de gătit – prin acest incubator s-a urmărit să de aducă valoare adăugată prin etică, profesionalism și adaptare permanentă la nevoile societății, oferind soluții inovatoare pentru alimentele bogate din punct de vedere nutrițional, sănătoase, tradiționale și noi din dieta actuală.

Incubatorul de antreprenoriat – scopul acestui incubator a fost crearea unei strategii de dezvoltare pentru fiecare dintre incubatoare realizată prin generarea unui HUB.

Un alt incubator a urmărit pregătirea cadrelor didactice pentru a le stimula motivația la locul de muncă și gestionarea stresului profesional – Creșterea gradului de adaptabilitate a cadrelor didactice la stresul profesional și stimularea motivației în muncă

Tot un incubator care a avut ca si grup tintă profesorii a urmarit dezvoltarea competențelor acestora pentru a utiliza TIC în acțiuni de dezvoltare a accesului și a calității în educație – Creșterea accesului și a calității în educație prin dezvoltarea abilităților TIC ale profesorilor.

S-a incercat de asemenea în cadrul activităților cu cadrele didactice formarea acestora prin educație non-formală – Creșterea accesului și a calității în educație prin dezvoltarea unor strategii de educație non-formală între profesori.

Protopopiatul II Iasi,  a implementat urmatoarele incubatoare:

Incubatorul de literatură – Acesta a avut drept scop înțelegerea textului după ce a fost citit și implementarea informațiilor regăsite în diferite situații, dezvoltând, de asemenea, capacitatea de analiză și gândirea critică

Incubatorul de muzică – Muzica susține spiritul motivațional al beneficiarilor de a împleti educația cu plăcerea

Incubatorul de croitorie – pentru a transforma pasiunea pentru frumusețe în realizarea unui produs finit cu funcționalitate perfectă, adăugând valoare și stil, prin producerea accesoriilor de îmbrăcăminte care se potrivesc standardelor participanților în ceea ce privește stilul, calitatea, creativitatea și inovația.

Incubatorul de IT

Incubatorul de sănătate – a urmarit promovarea principalelor reguli de sănătate pentru a avea o viață plină de energie

În Republica Moldova au fost de asemenea implementate in oglinda, un numar de 7 incubatare, astfel:

Asociația Obstească „Soarta” din orasul Soroca, a implementat următoarele incubatoare:

 • Un incubator de gătit, identic cu cel din Romania,
 • Un incubator de IT
 • Un incubator de activitate cu profesorii, cu cele 3 subactivitati, repectiv:
 • Pregătirea cadrelor didactice pentru a le stimula motivația la locul de muncă și gestionarea stresului professional
 • Dezvoltarea competențelor profesorilor pentru a utiliza TIC în acțiuni de dezvoltare a accesului și a calității în educație
 • Formarea cadrelor didactice prin educație non-formală

Asociația Umanitară „FILANTROPIA CREȘTINĂ” din orașul Orhei, a implementat un un numar de 5 incubatoare, respectiv:

 • Incubatorul de literatură
 • Incubatorul de muzică
 • Incubatorul de croitorie
 • Incubatorul de IT
 • Incubatorul de sănătate

– 150 de copii, elevi și tineri si 20 cadre didactice din România provenind din Iași, 110 comunități concentrate în jurul a 110 parohii care aparțin de Protopopiatul Iași 2, din județul Iași;

Grupul țintă al proiectului a fost format din 340 de copii, elevi și tineri înscriși în sistemul național de educație, predominant din mediul rural, după cum urmează:

– 150 de copii, elevi și tineri din Republica Moldova si 20 cadre didactice.

Activitățile în cadrul proiectului au debutat cu formarea echipei de management al proiectului. Atât Fundația Solidaritate și Speranță, cât si Proetopopiatul II Iași au avut deja în structurile propria personae competente pentru a forma echipa de management, cu mici excepții, chiar și personal pentru cele 7 incubatoare implementate in România.

Astfel dupa ce s-au format echipele de proiect, s-a trecut la formarea grupurilor țintă. In acest sens s-au incheiat câteva parteneriate cu școli care pe baza acestora au furnizat copii talentati și cu reale înclinații către domeniile activităților proiectului.

Desfășurarea pregătirii pe parcursul celor 6 luni a celor 7 incubatoare a decurs fără probleme, mai puțin inconvenientul datorat restricțiilor COVID, care au dus la regândirea unor activități și la implementarea acestora in format online, cu transmisiuni live. Astfel interacțiunea grupurilor țintă din Romania si Republica Moldova a avut loc exclusiv online în cazul schimburilor de experiență avute și de asemenea, cele doua festivaluri avute inn vedere initial, au fost transformate intr-un singur festival cu transmisiuni live în timp real.

Chiar dacă întâlnirea față în față a rămas la nivel de deziderat, au fost schimburi de experiență și un festival care au creat măcar bucuria de a ne vedea și de a arăta că avem de învățat multe unii de la alții, precum și de a crea posibilități de a colabora și pe viitor. Am beneficiat de binecuvântarea Inaltpreasfințitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, de sprijinul Părintelui Protopop al Protopopiatului II Iași, Părintele Marius Daniel Profir, precum și de experiența și sfaturile și ajutorul consistent și constant al Părintelui Director executiv la Fundației Solidaritate și Speranță, Părintele Mihai Eduard Doroșincă. Am colaborat cu drag cu Asociația Obștească „Soarta” din Soroca prin doamna Asia Răilean, o doamnă blândă, dar cu un cuvânt plin de experiență, cu dragoste de tradiții românești. Am schimbat experiență și cu Asociația Umanitară „Filantropia Creștină” din Orhei prin Părintele Sergiu Aga, un bun organizator, un maestru al cuvintelor dar și un adept al implinirii lor.  În felul acesta s-a putut derula prin fonduri europene Proiectul transfrontalier „Educație pentru dezvoltare și perfecționare în domeniile de creație și producție pe cele două maluri ale Prutului / Education for the development of refinement in creative and productive fields on both sides of the Prut” 2 SOFT 1.1/187 începând cu anul 2021 și pâna în 13 ianuarie 2022.

Gazde ale incubatoarelor au fost: Fundația „Solidaritate și Speranță” din Iași, pentru incubatoarele implementate, alături de liceul Vasile Alecsandri din Iași. De asemenea, Parohia „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt”Iași prin Părintele paroh Mihai Eduard Doroșincă, pentru incubatorul de muzică, Parohia „Sfânta Mahramă și Sfinții Martiri Brâncoveni” din Iași prin Părintele paroh Neculai Dorneanu pentru incubatorul de IT, Parohia „Sf.Mare Mc.Dimitrie”Comarna de Sus prin Părintele paroh Alexandru George Hurjui pentru incubatorul de croitorie  și, Liceul „Lascăr Rosetti” din Răducăneni prin doamna Director Liliana Carp pentru incubatorul de literatură. Așadar 150 de copii și tineri au participat la 3 incubatoare ale Fundației Solidaritate și Speranță si 5 incubatoare din partea Protopiatului II Iași. Incubatoarele desfășurate au fost: Incubatorul de gătit, incubatorul de antreprenoriat, incubatorul cu activitatile desfășurate de cadrele didactice, incubatorul de literatură, de muzică, de IT, de croitorie și de sănătate.

   Condițiile de restricție, create de pandemie, au fost cele care au reprezentat nu doar niște riscuri, ci și niște provocări. Am folosit online-ul și tehnica pusă la dispoziție cu ajutorul acestui proiect pentru a crea punți de legătură, și a-i apropia pe cei de la distanță.

A fost la început un entuziasm care apoi s-a transformat în seriozitate și urmărirea unor obiective în ciuda restricțiilor. Rămâne aceeași dorință de a ne vedea care, sperăm că se va concretiza, până la urmă, chiar și în afara proiectului.

Mai rămâne însă ceva: Participanții la acest proiect au rămas cu experiența, cunoștințele dobândite la fiecare dintre ateliere, dar și cu relațiile de afecțiune dezvoltate cu experții. A fost greu și să formăm un hub, o colaborare între toate incubatoarele. Am apelat însă la poveste. Am spus la fiecare incubator povestea celorlalți și s-au încurajat unii pe alții. Lucrurile care au mers la unii au devenit astfel povești de succes pentru ceilalți, și micile provocări, au găsit astfel rezolvare la celelalte incubatoare. Am văzut copilași, mai ales, care silabiseau sau nu știau încă să împungă cu acul, dar aveau dorința de a se dezvolta, de a învăța. Și au reușit! Pe de altă parte mulți participanți la incubatoare au descoperit că pot face multe și că ce au învățat pot să arate și altora și să fie mândri de ceea ce au făcut. Schimburile de experiență și „Festivalul bunului gust și al educației” au arătat încrederea pe care au căpătat-o toți participanții incubatoarelor și noi am fost mândri să fim alături de ei!

    Un alt aspect în cadrul acestui proiect a fost însă și bucuria de a vedea cum s-au pregătit cei din Republica Moldova. Au depășit cu mult așteptările! Deși știam că sunteți pregătiți, serioși și că din punct de vedere practic să reușească acest proiect pe toate planurile, am văzut cu mult mai mult. Nu au fost doar vorbe, ci și lucruri din care cei din incubatoarele din România au putut învăța și chiar visa să poată dacă nu să facă măcar să învețe ceva nou! Roboți, senzori, experiență în informatică, aplicații ușor de folosit și ieftine, mașini de brodat și cusut performante folosite ca niște profesioniști de tineri, dorință de comunicare și atașament de tradiții au avut cei de la literatură și muzică, precum și cei de la gătit cu rețetele lor tradiționale. Acestea au fost cele mai vizibile, dar cu fiecare incubator am putut comunica, chiar dacă doar la nivel virtual, online.

     Ca și concluzie:  a meritat experiența și noi înșine am devenit mai bogați cunoscând persoane minunate! Ne propunem să ducem pe mai departe cele începute beneficiind de echipamentele și experiența dobândite! Mulțumim din suflet tuturor celor implicați!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *