Obiectiv specific 1 al proiectului .Primul obiectiv specific al proiectului este creșterea competențelor și abilităților  pe care le posedă elevii și tinerii din domeniile literar, muzical, croitorie, gătit, antreprenoriat, IT, sănătate, prin schimburi de expertiză și formări educaționale non-formale la nivel transfrontalier, pe parcursul a 12 luni cu baza investițiilor în dotări specifice.

Obiectiv specific 2 al proiectului. Al doilea obiectiv specific al proiectului este creșterea competențelor  și abilităților deținute de profesori în domeniul motivației muncii și al managementului stresului profesional, al competențelor TIC și al educației non-formale, pe parcursul a 12 luni, prin schimburi de expertiză.

Proiectul își propune să contribuie la creșterea calității actului educațional și la creșterea competitivității. Prin implementarea proiectului, parteneriatul își propune să îmbunătățească abilitățile pedagogice ale comunicării profesor-elev-comunitate. De asemenea, vizează creșterea prestigiului și îmbunătățirea imaginii școlii în comunitate. Pentru instituțiile de învățământ, comunitatea este foarte importantă, la fel și primirea unui feedback real, util și de calitate. Activitățile propuse vizează îmbunătățirea imaginii școlii în comunitate și răspunderea comunității în fața problemelor școlii. Un alt aspect se referă la participarea școlilor la proiect, contribuind astfel la creșterea prestigiului activității educaționale la toate nivelurile educației.

Activiățile proiectului presupun implementarea unui numar de 7 incubatoare in Romania si 7 incubatoare in Republica Moldova, astfel:

Fundația Solidaritate și Speranță va implementa urmatoarele incubatoare:

Incubatorul de gătit – este să aducă valoare adăugată prin etică, profesionalism și adaptare permanentă la nevoile societății, oferind soluții inovatoare pentru alimentele bogate din punct de vedere nutrițional, sănătoase, tradiționale și noi din dieta actuală.

Incubatorul de antreprenoriat – este crearea unei strategii de dezvoltare pentru fiecare dintre incubatoare realizată prin generarea unui HUB.

Pregătirea cadrelor didactice pentru a le stimula motivația la locul de muncă și gestionarea stresului profesional – Creșterea gradului de adaptabilitate a cadrelor didactice la stresul profesional și stimularea motivației în muncă

Dezvoltarea competențelor profesorilor pentru a utiliza TIC în acțiuni de dezvoltare a accesului și a calității în educație – Creșterea accesului și a calității în educație prin dezvoltarea abilităților TIC ale profesorilor.

Formarea cadrelor didactice prin educație non-formală – Creșterea accesului și a calității în educație prin dezvoltarea unor strategii de educație non-formală între profesori.

 

Protopopiatul II Iasi, va implementa urmatoarele incubatoare:

Incubatorul de literatură – Înțelegerea textului după ce a fost citit și implementarea informațiilor regăsite în diferite situații, dezvoltând, de asemenea, capacitatea de analiză și gândirea critică

Incubatorul de muzică – Muzica susține spiritul motivațional al beneficiarilor de a împleti educația cu plăcerea

Incubatorul de croitorie – pentru a transforma pasiunea pentru frumusețe în realizarea unui produs finit cu funcționalitate perfectă, adăugând valoare și stil, prin producerea accesoriilor de îmbrăcăminte care se potrivesc standardelor participanților în ceea ce privește stilul, calitatea, creativitatea și inovația.

Incubatorul de IT

Incubatorul de sănătate – este promovarea principalelor reguli de sănătate pentru a avea o viață plină de energie

În Republica Moldova vor fi de asemenea implementate in oglinda, un numar de 7 incubatare, astfel:

Asociația Obstească „Soarta” din orasul Soroca, va implementa următoarele incubatoare:

 • Un incubator de gătit, identic cu cel din Romania,
 • Un incubator de IT
 • Un incubator de activitate cu profesorii, cu cele 3 subactivitati, repectiv:
 • Pregătirea cadrelor didactice pentru a le stimula motivația la locul de muncă și gestionarea stresului professional
 • Dezvoltarea competențelor profesorilor pentru a utiliza TIC în acțiuni de dezvoltare a accesului și a calității în educație
 • Formarea cadrelor didactice prin educație non-formală

Asociația Umanitară „FILANTROPIA CREȘTINĂ” din orașul Orhei, va implementa un un numar de 5 incubatoare, respectiv:

 • Incubatorul de literatură
 • Incubatorul de muzică
 • Incubatorul de croitorie
 • Incubatorul de IT
 • Incubatorul de sănătate
 • Grupul țintă este format din 300 de copii, elevi și tineri înscriși în sistemul național de educație și 40 cadre didactice predominant din mediul rural, după cum urmează:
 • 150 de copii, elevi și tineri din România provenind din Iași și  20 cadre didactice, 110 comunități concentrate în jurul a 110 parohii care aparțin de Protopopiatul Iași 2, din județul Iași;
 • 150 de copii, elevi și tineri / 20 cadre didactice din Republica Moldova.

Organizarea a 2 festivaluri separat de incubatoare, dar vor fi rezultatul activităților desfășurate în cadrul incubatoarelor. Din aceste evenimente, care vor avea loc de fiecare parte a râului Prut, vor rezulta următoarele acțiuni:

 • din incubatorul de literatură: vor fi recitate poezii și vor fi citite povești /articole extrase din creațiile literare care au fost realizate de către participanții la acest incubator; de asemenea, unele piese de teatru/ dramatice vor fi dezvoltate și puse în scenă;
 • de la incubatorul de muzică: artiștii vor interpreta muzică de cor, muzică de dans și muzică populară;
 • de la incubatorul de gătit: unele feluri de mâncare vor fi preparate și vor fi expuse pentru a pune în valoare tradițiile și obiceiurile vechi de pe ambele maluri ale Prutului;
 • de la incubatorul de antreprenoriat: participanții  la acest incubator vor ajuta participanții incubatorului de gătit pentru a „vinde” imaginea felurilor de mâncare pe care le-au preparat persoanelor interesate;
 • de la incubatorul de sănătate: participanții la acest incubator îi vor ajuta pe participanții incubatorului de gătit pentru a „prezenta metode foarte curate și sănătoase” în ceea ce privește promovarea imaginii produselor preparate/ gătite;
 • din incubatorul de croitorie: participanții la acest incubator îi vor susține pe participanții incubatorului de gătit pentru a-i „îmbrăca” într-o ținută care să îi ajute să își promoveze felurile de mâncare preparate;
 • de la incubatorul IT: participanții la acest incubator îi vor susține pe toți ceilalți participanți pentru a „filma / a face fotografii / a facilita întâlnirile /a realiza CD-uri” pentru toți participanții.