Lider de parteneriat

Fundația „Solidaritate și Speranță”
Activitatea filantropică a Fundației Solidaritate și Speranță din Iași se împlinește prin intermediul centrelor sale acreditate conform normelor în vigoare, specializate în soluționarea problemelor specifice ale beneficiarilor, oferind servicii sociale de înaltă calitate, la standarde europene.

Partener 1

Protopopiatul II Iași

Organizația este direct implicată în aspectele religioase, sociale și educaționale ale comunității și are un sistem excelent de monitorizare al acestor activități în raport cu grupul țintă căruia i se adresează.

Partener 2

Asociația Obștească „Soarta”

Activitățile cheie ale Asociației Comunitare „Soarta”:

Sectorul social (asistență socială, medicală, morală, spirituală, umanitară și psihologică) – aceste acțiuni sunt concepute pentru a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor vulnerabile social. Asociația Comunitară Soarta a primit în 2006, 14 iulie, licența pentru a oferi asistență medicală consultativ-curativă în domeniul medicinei interne, de chirurgie ambulatorie și îngrijirii la domiciliu.

Sectorul educațional (seminarii informative / instructive, instruiri privind ocuparea forței de muncă pe piața de muncă locală, despre antreprenoriat, hepatita virală A, anti-fumat și despre corupție, cursuri instructive pentru asistenti medicali) – având ca scop creșterea nivelului informativ-instructiv în rândul tinerilor, copiilor și părinților acestora;

Sectorul cultural (conferințe, sărbători tradiționale moldovenești, tabere de vară, meșteșugari etc.) – pentru a crea relații de cooperare durabile între ONG-uri, beneficiari, voluntari și actorii comunitari, inițierea de activități artistice comune și evenimente tradiționale cu un puternic accent pe renașterea, valorificarea și transmiterea obiceiurilor folclorice și cooperarea de lungă durată.

Sectorul anti-trafic (seminarii și instruiri de prevenție pentru tinerii care abandonează școala, cursuri profesionale) – se concentrează pe a preveni tinerii, în special femeile, abordarea de mituri și realități cu privire la țări străine pentru a ajuta femeile să își deschidă micile afaceri în țara de origine.

Partener 3

Asociația Umanitară „Filantropia Creștină”

Asociația Umanitară Publică „Filantropia Creștină” este o organizație neguvernamentală, non-profit, non-politică și filantropică, înregistrată în Republica Moldova la data de 17.02.2013 de către Ministerul Justiției, numărul de înregistrare 1013620002243.

Obiectivele definite de statutul asociației se referă la creșterea gradului de conștientizare al societății față de cei defavorizați, implicând comunitatea în a-i ajuta pe ceilalți. Pentru a atinge aceste obiective, am implementat mai multe proiecte pentru a ajuta la eradicarea multor probleme sociale care afectează comunitatea din Orhei.

De asemenea, „Filantropia Creștină” își propune să crească calitatea vieții pentru persoanele care au nevoie de protecție socială (săraci, orfani, vârstnici, șomeri, victime ale abuzurilor, dependenții și migranții, persoanele cu dizabilități sau fără adăpost).