Parteneri, valoarea totala eligibila a proiectului, perioada de implementare

  • Fundaţia Solidaritate și Speranţă în calitate de aplicant, în parteneriat cu de Protopopiatul II Iași, Asociația Obstească „Soarta” din orașul Soroca, Republica Moldova și Asociația Umanitară „FILANTROPIA CREȘTINĂ” de asemenea din Republica Moldova orașul Orhei, anunță lansarea proiectului cu titlul „Educație pentru dezvoltarea abilităților în domeniile creativitate și producție de ambele părți ale Prutului”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Comun România-Republica Moldova ENI 2014-2020.

  • Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 439,522.60 EUR.
  • Perioada de implementare a proiectului: 12 de luni.

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din orașul Soroca și din orașul și raionul Orhei din Republica Moldova și județul Iași din România, pe parcursul a 12 luni, prin investiții comune în educație pentru dezvoltarea de noi competențe într-o manieră inovatoare în raport cu specificitățile locale și prin facilitarea cooperării la nivel local a elevilor, tinerilor, profesorilor și ale altor părți implicate/ interesate.

Obiectiv specific 1

Primul obiectiv specific al proiectului este creșterea competențelor și abilităților pe care le posedă elevii și tinerii din domeniile literar, muzical, croitorie, gătit, antreprenoriat, IT, sănătate, prin schimburi de expertiză și formări educaționale non-formale la nivel transfrontalier, pe parcursul a 12 luni pe baza investițiilor în dotări specifice.

Obiectiv specific 2

Al doilea obiectiv specific al proiectului este creșterea competențelor și abilităților deținute de profesori în domeniul motivației muncii și al managementului stresului profesional, al competențelor TIC și al educației non-formale, pe parcursul a 12 luni, prin schimburi de expertiză.